my6sense1
my6sense2
my6sense3
my6sense11
my6sense10
my6sense5
my6sense4
my6sense new
my6sense6
my6sense8

My6Sense

משרדי הייטק. מגדלי אביב משה. 400 מ”ר. תכנון ועיצוב משרדים משלב המעטפת. תכנון בהתאם לדרישת הפונקציונליות של החברה, מיתוג והלבשה של כל מרחבי העבודה.

מיכל אור