FP (2) k
FP (6) k
FP (7) k
FP (10) k
FP (12) k
FP (15) k
FP (17) k
FP (18) k
FP (20) k
FP (21) k

עיצוב משרדי חברת הייטק Force Point

תכנון ועיצוב משרדי חברת הייטק ברעננה. תכנון ייחודי למחיצות המפרידות בין החלל הציבורי לאזור העבודה המשותף, בהתאם לשפת המיתוג של החברה.

מיכל אור