FP (2) k
עיצוב חברת הייטק
FP (10) k
FP (12) k
FP (21) k
FP (20) k
FP (18) k
FP (17) k
2 תמונות

Force Point

תכנון ועיצוב משרדי חברת הייטק ברעננה. תכנון ייחודי למחיצות המפרידות בין החלל הציבורי לאזור העבודה המשותף, בהתאם לשפת המיתוג של החברה.

מיכל אור