G2k
G3k
gilat k3
G4k
G8 k2
gilat k4
G 9k

עיצוב פאב במשרדים

עיצוב פאב בתוך משרדים. הפאב משמש את העובדים לפגישות, כחדר אוכל והתכנסות לאירועים.

מיכל אור